Lori Smith
50-59
Lori Smith
# 10,468 of 29,560
951 Calories

Challenge Totals

Miles 28
Calories 951
Score 0
 • January 18, 2015

  3.37 Miles
  101 Calories
  0 Score
  Rides
  3.37 mi in 17:12
 • January 16, 2015

  2.93 Miles
  183 Calories
  0 Score
  Rides
  2.93 mi in 17:45
 • January 15, 2015

  5.27 Miles
  166 Calories
  0 Score
  Rides
  2.36 mi in 12:48
  2.91 mi in 14:44
 • January 12, 2015

  5.89 Miles
  173 Calories
  0 Score
  Rides
  2.03 mi in 9:55
  1.50 mi in 7:23
  2.36 mi in 11:59
 • January 9, 2015

  2.02 Miles
  57 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 4:39
  1.02 mi in 5:32
 • January 8, 2015

  4.06 Miles
  127 Calories
  0 Score
  Rides
  4.06 mi in 20:33
 • January 6, 2015

  4.42 Miles
  127 Calories
  0 Score
  Rides
  4.42 mi in 20:15