Joshua Kim
30-39
Joshua Kim
# 64 of 451
1,780 Calories

Challenge Totals

Miles 43
Calories 1,780
Score 0
 • January 31, 2018

  8.38 Miles
  311 Calories
  0 Score
  Rides
  8.38 mi in 30:00
 • January 25, 2018

  9.54 Miles
  412 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 33:32
 • January 22, 2018

  10.01 Miles
  460 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 39:31
 • January 19, 2018

  4.99 Miles
  225 Calories
  0 Score
  Rides
  0.46 mi in 2:25
  4.53 mi in 23:50
 • January 18, 2018

  10.00 Miles
  364 Calories
  0 Score
  Rides
  10.00 mi in 36:56