Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 9 of 19
1,444 Miles

Challenge Totals

Riders 18
# Bikes 2
Miles 1,444
Miles / Bike 722
Calories 59,340
Calories / Bike 29,670
Score 248,555
Guest Miles 1,036
Rank
Rider
Miles
1
  50-59
135
2
  Under 20
55
3
  Under 20
40
4
  60-69
28
5
  30-39
24
6
  30-39
22
7
  20-29
18
8
  60-69
17
9
  20-29
14
10
  40-49
12
11
  50-59
10
12
  30-39
7
13
  30-39
6
13
  40-49
6
15
  40-49
5
16
R M
  50-59
4
17
  50-59
3
17
  30-39
3
1 to 18 of 18