Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 10 of 27
1,216 Miles

Challenge Totals

Riders 17
# Bikes 2
Miles 1,216
Miles / Bike 608
Calories 53,405
Calories / Bike 26,702
Score 2,209,203
Guest Miles 777
Rank
Rider
Miles
1
  60-69
99
2
  50-59
88
3
  50-59
63
4
  60-69
54
5
34
6
  60-69
25
7
  20-29
21
8
  70-79
18
9
  40-49
10
10
  Under 20
7
11
5
12
  30-39
4
12
  40-49
4
12
  40-49
4
15
  30-39
2
15
  50-59
2
17
  40-49
1
1 to 17 of 17