Gold's Gym - Fredericksburg
  Fredericksburg, VA
Gold's Gym - Fredericksburg
# 14 of 20
472 Points

Challenge Totals

Riders 16
# Bikes 2
Miles 704
Miles / Bike 352
Calories 33,503
Calories / Bike 16,751
Points 472
Points / Bike 236
Score 3,004,761
Guest Points 176
Rank
Rider
Points
1
  60-69
63
2
  50-59
45
3
  50-59
40
4
  50-59
36
5
  50-59
32
6
  40-49
27
7
  50-59
16
8
  50-59
14
9
  50-59
11
10
  40-49
7
11
  40-49
3
12
2
13
  50-59
0
13
  60-69
0
13
  40-49
0
13
  40-49
0
1 to 16 of 16