Gold's Gym - Fredericksburg
  Fredericksburg, VA
Gold's Gym - Fredericksburg
# 15 of 21
525 Points

Challenge Totals

Riders 10
# Bikes 2
Miles 713
Miles / Bike 357
Calories 36,597
Calories / Bike 18,299
Points 525
Points / Bike 263
Score 4,027,888
Guest Points 123
Rank
Rider
Points
1
  60-69
154
2
  50-59
88
3
  50-59
58
4
  50-59
41
5
  50-59
32
6
  40-49
18
7
  40-49
11
8
  60-69
0
8
  40-49
0
8
  20-29
0
1 to 10 of 10