Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 8 of 21
670 Miles / Bike

Challenge Totals

Riders 17
# Bikes 2
Miles 1,341
Miles / Bike 670
Calories 55,831
Calories / Bike 27,915
Score 7,519,664
Guest Miles 990
Rank
Rider
Miles
1
121
2
  60-69
70
3
  40-49
43
4
  60-69
22
5
R M
  50-59
20
6
  50-59
12
6
  20-29
12
8
  50-59
11
9
  50-59
10
10
  30-39
9
11
  50-59
7
12
  40-49
5
13
  30-39
4
14
  70-79
3
15
K K
  30-39
2
16
  50-59
0
16
  70-79
0
1 to 17 of 17