Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 19 of 21
300 Points

Challenge Totals

Riders 7
# Bikes 2
Miles 1,245
Miles / Bike 623
Calories 51,493
Calories / Bike 25,747
Points 300
Points / Bike 150
Score 1,467,040
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
R M
  50-59
100
1
  40-49
100
1
  50-59
100
4
  60-69
0
4
  60-69
0
4
0
4
  50-59
0
1 to 7 of 7