Gold's Gym - Eagles Landing
  Stockbridge, GA
Gold's Gym - Eagles Landing
# 15 of 22
500 Points

Challenge Totals

Riders 12
# Bikes 2
Miles 943
Miles / Bike 472
Calories 35,269
Calories / Bike 17,635
Points 500
Points / Bike 250
Score 0
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
  30-39
300
2
  40-49
200
3
  50-59
0
3
  20-29
0
3
  80-89
0
3
  50-59
0
3
  40-49
0
3
  20-29
0
3
  30-39
0
3
  50-59
0
3
  30-39
0
3
  50-59
0
1 to 12 of 12