Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 1 of 4
3,100 Points

Challenge Totals

Riders 24
# Bikes 3
Miles 2,212
Miles / Bike 737
Calories 86,747
Calories / Bike 28,916
Points 3,100
Points / Bike 1,033
Score 2,297,154
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
  40-49
1,600
2
  30-39
700
3
  30-39
200
3
  30-39
200
5
  20-29
100
5
  30-39
100
5
100
5
  40-49
100
9
  30-39
0
9
  30-39
0
9
  20-29
0
9
  20-29
0
9
  40-49
0
9
  20-29
0
9
  30-39
0
9
  20-29
0
9
  20-29
0
9
  30-39
0
9
  50-59
0
9
  20-29
0
9
  60-69
0
9
  50-59
0
9
  20-29
0
9
  20-29
0
1 to 24 of 24