Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 19 of 25
107 Points

Challenge Totals

Riders 8
# Bikes 2
Miles 689
Miles / Bike 344
Calories 27,025
Calories / Bike 13,513
Points 107
Points / Bike 54
Score 180,780
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
  60-69
100
2
  60-69
7
3
  20-29
0
3
  40-49
0
3
  50-59
0
3
0
3
  30-39
0
3
  20-29
0
1 to 8 of 8