Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 15 of 27
2.17:50:07 Time

Challenge Totals

Riders 5
# Bikes 2
Miles 942
Miles / Bike 471
Calories 38,139
Calories / Bike 19,070
Score 406,760
Guest Time 1.09:58:18
Rank
Rider
Time
1
  60-69
1.05:47:20
2
  40-49
1:45:06
3
  40-49
9:12
4
A B
  30-39
5:58
5
  50-59
4:13
1 to 5 of 5