Gold's Gym - Fredericksburg
  Fredericksburg, VA
Gold's Gym - Fredericksburg
# 3 of 15
400 Points

Challenge Totals

Riders 19
# Bikes 2
Miles 1,528
Miles / Bike 764
Calories 69,925
Calories / Bike 34,962
Score 3,837,335
Guest Calories 28,230
Rank
Rider
Calories
1
  60-69
9,048
2
  60-69
7,663
3
  30-39
6,050
4
  40-49
5,100
5
  40-49
3,382
6
  40-49
3,277
7
  50-59
2,595
8
  60-69
1,448
9
  50-59
774
10
  70-79
671
11
567
12
  20-29
313
13
271
14
  20-29
208
15
  50-59
105
16
  60-69
92
17
  Under 20
66
18
  30-39
54
19
  30-39
10
1 to 19 of 19