Gold's Gym - Fredericksburg
  Fredericksburg, VA
Gold's Gym - Fredericksburg
# 16 of 19
663 Points

Challenge Totals

Riders 19
# Bikes 2
Miles 1,033
Miles / Bike 517
Calories 45,580
Calories / Bike 22,790
Points 663
Points / Bike 332
Score 2,019,162
Guest Points 284
Rank
Rider
Points
1
  60-69
97
2
  50-59
62
3
  40-49
58
4
  20-29
36
5
  50-59
35
6
  50-59
28
7
  40-49
20
8
  40-49
14
9
  40-49
10
10
  50-59
5
10
  50-59
5
12
  30-39
4
13
  30-39
2
13
  30-39
2
15
  30-39
1
16
  30-39
0
16
  30-39
0
16
  60-69
0
16
  20-29
0
1 to 19 of 19