Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 6 of 8
400 Points

Challenge Totals

Riders 15
# Bikes 3
Miles 594
Miles / Bike 198
Calories 22,749
Calories / Bike 7,583
Points 400
Points / Bike 133
Score 1,721,655
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
  20-29
200
2
  30-39
100
2
100
4
  20-29
0
4
  20-29
0
4
  30-39
0
4
  30-39
0
4
  30-39
0
4
  20-29
0
4
  20-29
0
4
  30-39
0
4
  20-29
0
4
  20-29
0
4
  30-39
0
4
  30-39
0
1 to 15 of 15