Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 10 of 21
675 Points

Challenge Totals

Riders 16
# Bikes 2
Miles 1,216
Miles / Bike 608
Calories 49,837
Calories / Bike 24,918
Points 675
Points / Bike 338
Score 253,943
Guest Points 295
Rank
Rider
Points
1
  40-49
134
2
  60-69
72
3
  50-59
49
4
  50-59
43
5
  50-59
24
6
  50-59
18
7
  40-49
9
7
  50-59
9
9
K K
  30-39
6
9
R M
  50-59
6
9
  50-59
6
12
4
13
  60-69
0
13
  50-59
0
13
  50-59
0
13
  30-39
0
1 to 16 of 16