Gold's Gym - Fredericksburg
  Fredericksburg, VA
Gold's Gym - Fredericksburg
# 13 of 21
600 Points

Challenge Totals

Riders 12
# Bikes 2
Miles 1,129
Miles / Bike 564
Calories 45,326
Calories / Bike 22,663
Points 600
Points / Bike 300
Score 349,905
Guest Points 300
Rank
Rider
Points
1
  50-59
200
2
  20-29
100
3
  40-49
0
3
  50-59
0
3
  60-69
0
3
  50-59
0
3
  40-49
0
3
  50-59
0
3
  40-49
0
3
0
3
  50-59
0
3
  40-49
0
1 to 12 of 12