Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 1 of 10
905 Points

Challenge Totals

Riders 19
# Bikes 3
Miles 1,450
Miles / Bike 483
Calories 54,908
Calories / Bike 18,303
Points 905
Points / Bike 302
Score 771,720
Guest Points 386
Rank
Rider
Points
1
  40-49
206
2
  20-29
102
3
  30-39
39
4
  50-59
34
5
  20-29
31
6
24
7
  30-39
21
8
  20-29
16
8
16
10
  20-29
6
10
  20-29
6
10
  30-39
6
13
  60-69
4
14
  30-39
2
14
  40-49
2
14
  20-29
2
14
  30-39
2
18
  30-39
0
18
  20-29
0
1 to 19 of 19