Workout Anytime - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Workout Anytime - Elizabethton
# 8 of 28
3,238,250 Dragon Fit

Challenge Totals

Riders 32
# Bikes 2
Miles 488
Miles / Bike 244
Calories 19,040
Calories / Bike 9,520
Score 3,238,250
Guest Dragon Fit 415,770
Rank
Rider
Dragon Fit
1
  50-59
1,597,320
2
  40-49
257,450
3
  20-29
226,140
4
  20-29
179,880
5
  20-29
127,780
6
  40-49
108,780
7
  20-29
91,320
8
  20-29
61,660
9
  30-39
49,370
10
  Under 20
28,640
11
  20-29
26,580
12
  30-39
22,850
13
  50-59
18,660
14
  Under 20
18,490
15
  20-29
7,560
16
  40-49
0
16
  30-39
0
16
  60-69
0
16
  20-29
0
16
  20-29
0
16
  60-69
0
16
  30-39
0
16
  60-69
0
16
  40-49
0
16
  20-29
0
16
  Under 20
0
16
  20-29
0
16
  20-29
0
16
  20-29
0
16
  40-49
0
16
  40-49
0
16
  30-39
0
1 to 32 of 32