Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 1 of 10
2,000 Points

Challenge Totals

Riders 14
# Bikes 3
Miles 1,946
Miles / Bike 649
Calories 73,440
Calories / Bike 24,480
Points 2,000
Points / Bike 667
Score 382,689
Guest Points 0
Rank
Rider
Points
1
  40-49
1,100
2
  30-39
300
3
  30-39
100
3
  20-29
100
3
  20-29
100
3
  50-59
100
3
  20-29
100
3
  30-39
100
9
  40-49
0
9
  30-39
0
9
  20-29
0
9
  40-49
0
9
  20-29
0
9
  20-29
0
1 to 14 of 14