Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 9 of 37
34 Miles

Challenge Totals

Riders 2
Miles 34
Calories 1,506
Score 0
Rank
Rider
Miles
1
  60-69
24
2
  60-69
10
1 to 2 of 2