Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 16 of 27
55,218 Calories

Challenge Totals

Riders 20
# Bikes 2
Miles 1,438
Miles / Bike 719
Calories 55,218
Calories / Bike 27,609
Score 1,061,210
Guest Calories 22,370
Rank
Rider
Calories
1
  60-69
19,981
2
  60-69
3,234
3
  60-69
2,285
4
  30-39
1,458
5
1,079
6
1,043
7
  20-29
587
8
  40-49
528
9
  30-39
508
10
  60-69
487
11
  20-29
393
12
238
13
232
14
  20-29
216
15
  30-39
166
16
  50-59
143
17
  40-49
132
18
  30-39
56
19
  20-29
41
19
  20-29
41
1 to 20 of 20