Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 3 of 22
357 Points

Challenge Totals

Riders 8
# Bikes 1
Miles 555
Miles / Bike 555
Calories 21,001
Calories / Bike 21,001
Points 357
Points / Bike 357
Score 442,890
Guest Points 120
Rank
Rider
Points
1
  60-69
183
2
  40-49
35
3
  40-49
12
4
  40-49
5
5
  40-49
2
6
  50-59
0
6
  40-49
0
6
  20-29
0
1 to 8 of 8