Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 11 of 26
1.23:29:44 Time

Challenge Totals

Riders 4
# Bikes 1
Miles 701
Miles / Bike 701
Calories 26,817
Calories / Bike 26,817
Score 50,810
Guest Time 15:32:57
Rank
Rider
Time
1
  60-69
1.03:49:03
2
  20-29
3:02:16
3
  60-69
49:05
4
  40-49
16:23
1 to 4 of 4