Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 23 of 26
44,160 Dragon Fit

Challenge Totals

Riders 6
# Bikes 1
Miles 591
Miles / Bike 591
Calories 22,329
Calories / Bike 22,329
Score 44,160
Guest Dragon Fit 44,160
Rank
Rider
Dragon Fit
1
  60-69
0
1
  40-49
0
1
  40-49
0
1
  20-29
0
1
  60-69
0
1
  30-39
0
1 to 6 of 6