Gold's Gym - Eagles Landing
  Stockbridge, GA
Gold's Gym - Eagles Landing
# 11 of 21
304 Points

Challenge Totals

Riders 9
# Bikes 2
Miles 681
Miles / Bike 340
Calories 26,089
Calories / Bike 13,045
Points 304
Points / Bike 152
Score 1,049,180
Guest Points 277
Rank
Rider
Points
1
  40-49
11
2
  50-59
9
3
  20-29
4
4
  30-39
3
5
  40-49
0
5
  20-29
0
5
  40-49
0
5
  20-29
0
5
  30-39
0
1 to 9 of 9