Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 131 of 3,261
579 Points

Challenge Totals

Riders 5
# Bikes 2
Miles 953
Miles / Bike 476
Calories 39,746
Calories / Bike 19,873
Points 579
Points / Bike 290
Score 175,580
Guest Points 112
Rank
Rider
Points
1
  60-69
427
2
  20-29
33
3
  20-29
6
4
  20-29
1
5
  20-29
0
1 to 5 of 5