Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 22 of 26
179,240 Dragon Fit

Challenge Totals

Riders 9
# Bikes 2
Miles 1,027
Miles / Bike 513
Calories 39,156
Calories / Bike 19,578
Score 179,240
Guest Dragon Fit 179,240
Rank
Rider
Dragon Fit
1
  60-69
0
1
  50-59
0
1
  40-49
0
1
  30-39
0
1
  50-59
0
1
  30-39
0
1
  40-49
0
1
  40-49
0
1
  20-29
0
1 to 9 of 9