Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 6 of 24
534 Points

Challenge Totals

Riders 4
# Bikes 2
Miles 947
Miles / Bike 474
Calories 37,120
Calories / Bike 18,560
Points 534
Points / Bike 267
Score 170,050
Guest Points 220
Rank
Rider
Points
1
  60-69
264
2
  40-49
30
3
  40-49
15
4
  50-59
5
1 to 4 of 4