Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 3 of 12
22,565 Calories

Challenge Totals

Riders 1
# Bikes 2
Miles 646
Miles / Bike 323
Calories 22,565
Calories / Bike 11,282
Score 103,432
Guest Calories 17,259
Rank
Rider
Calories
1
  40-49
5,306
1 to 1 of 1