Workout Anytime - Elizabethton
  Elizabethton, TN
Workout Anytime - Elizabethton
# 23 of 26
142,950 Dragon Fit

Challenge Totals

Riders 7
# Bikes 1
Miles 241
Miles / Bike 241
Calories 9,002
Calories / Bike 9,002
Score 142,950
Guest Dragon Fit 112,970
Rank
Rider
Dragon Fit
1
  40-49
25,460
2
4,520
3
  40-49
0
3
  20-29
0
3
  60-69
0
3
  50-59
0
3
  50-59
0
1 to 7 of 7