Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 4 of 7
16,391 Calories / Bike

Challenge Totals

Riders 2
# Bikes 1
Miles 479
Miles / Bike 479
Calories 16,391
Calories / Bike 16,391
Score 83,103
Guest Calories 11,576
Rank
Rider
Calories
1
  40-49
3,478
2
  30-39
1,337
1 to 2 of 2