Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 5 of 10
14,685 Calories

Challenge Totals

Riders 2
# Bikes 1
Miles 361
Miles / Bike 361
Calories 14,685
Calories / Bike 14,685
Score 569,387
Guest Calories 14,223
Rank
Rider
Calories
1
  40-49
327
2
  20-29
135
1 to 2 of 2