Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 4 of 21
36,948 Calories

Challenge Totals

Riders 5
# Bikes 1
Miles 953
Miles / Bike 953
Calories 36,948
Calories / Bike 36,948
Score 82,930
Guest Calories 12,427
Rank
Rider
Calories
1
  60-69
18,201
2
  50-59
3,194
3
  60-69
2,832
4
  20-29
157
5
  30-39
137
1 to 5 of 5