Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 3 of 7
29,907 Calories

Challenge Totals

Riders 1
# Bikes 1
Miles 764
Miles / Bike 764
Calories 29,907
Calories / Bike 29,907
Score 275,887
Guest Calories 29,904
Rank
Rider
Calories
1
  40-49
3
1 to 1 of 1