Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
  Midlothian, VA
Gold's Gym - Richmond (Midlothian)
# 3 of 20
1,699 Miles

Challenge Totals

Riders 17
# Bikes 2
Miles 1,699
Miles / Bike 849
Calories 76,566
Calories / Bike 38,283
Score 33,551,528
Guest Miles 602
Rank
Rider
Miles
1
  50-59
360
2
  40-49
324
3
  50-59
135
4
  60-69
79
5
62
6
  30-39
36
7
  Under 20
30
8
  20-29
23
9
  30-39
15
10
  50-59
9
11
  70-79
6
12
  60-69
5
12
  40-49
5
14
  40-49
3
15
R M
  50-59
2
15
B G
  50-59
2
17
  40-49
0
1 to 17 of 17