Retro Fitness - Spring Garden
  Philadelphia, PA
Retro Fitness - Spring Garden
# 3 of 7
55,943 Calories

Challenge Totals

Riders 22
# Bikes 3
Miles 1,431
Miles / Bike 477
Calories 55,943
Calories / Bike 18,648
Score 2,988,840
Guest Calories 37,021
Rank
Rider
Calories
1
  30-39
3,285
2
  20-29
2,021
3
  20-29
1,869
4
  30-39
1,793
5
  30-39
1,780
6
  40-49
1,678
7
  40-49
1,246
8
  40-49
961
9
  30-39
884
10
  20-29
737
11
  20-29
647
12
  30-39
339
13
  30-39
296
14
  20-29
272
15
268
16
  50-59
236
17
  20-29
170
18
  20-29
156
19
  20-29
131
20
  20-29
88
21
41
22
  20-29
23
1 to 22 of 22